Vn En

HAPPY HOUR

08/05/2024 / admin

Giảm 10% menu thức uống trong Happy Hour từ 16:00 – 18:00 tại Mandala Hotel & Spa Phú Yên.

Thời gian áp dụng

220 ngày còn lại


Khách sạn áp dụng: Mandala Hotel & Spa Phú Yên

Liên hệ

Đăng ký
Để nhận ưu đãi