Vn En

Quy định khác

10/01/2023 / admin

 Những điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn khác

  • Tất cả mức giá nêu trong Hợp đồng này là thông tin cần bảo mật, không có phí hoa hồng và được dành cho kênh phân phối bán sỉ / bán lẻ tiêu chuẩn, chỉ được áp dụng cho các Gói dịch vụ Khách lẻ và Chương trình Tour khách đoàn.
  • Nếu Khách sạn đơn phương gửi cho Công ty mức giá thấp hơn (dưới hình thức Ưu đãi đặc biệt) hoặc cao hơn qua fax /email hoặc bất cứ hình thức nào thì giá phòng theo Hợp đồng này được tự động điều chỉnh theo giá mới trong thời hạn của Ưu đãi, các điều kiện khác không đổi.
  • Các mức giá này không được phép tiết lộ cho bên thứ ba vì bất kỳ lý do gì và không được phép hiển thị hay bán công khai dưới mọi hình thức trên internet qua trang web của các hãng lữ hành; cũng không được phép công bố trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào trong mọi tài liệu của các hãng lữ hành. Công ty không được bán trực tiếp cho khách bằng giá này. 
  • Không được phép sử dụng giá này để bán lại cho các kênh hoặc trang web B2C nào khác. Nếu khách sạn tìm thấy mức giá bán thấp hơn được công bố trên các kênh OTA gây ra chênh lệch giá, khách sạn có quyền hủy bỏ đơn đặt phòng, hoặc sẽ thu tiền chênh lệch từ khách hàng. Khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm trước mọi khiếu nại từ phía khách hàng.
  • Đặt phòng tối đa 6 phòng được coi là đặt phòng khách lẻ. Đặt phòng từ 7 phòng trở lên được coi là đặt phòng khách đoàn.
  • Các mức giá trong phụ lục hợp đồng, các điều kiện trong bản hợp đồng thỏa thuận sẽ chỉ được áp dụng khi khách sạn nhận được bản hợp đồng đã được ký kết. Các mức giá khác sẽ không được chấp nhận và chỉ áp dụng mức giá trong hợp đồng từ ngày khách sạn nhận được bản sao đã ký.
  • Giá thỏa thuận sẽ được thay đổi khi có sự điều chỉnh thuế VAT hoặc bất kỳ loại thuế nào do pháp luật quy định tại thời điểm thực hiện thanh toán.  Những khoản Thuế thay đổi theo quy định của Pháp luật của chính quyền địa phương.

Đăng ký
Để nhận ưu đãi