Vn En

Chính sách thanh toán

10/01/2023 / admin

Thanh toán / Payment

  • Yêu cầu thanh toán trước cho Khách sạn các đơn đặt phòng đã được xác nhận theo như ngày đến hạn đã ký kết. Các đơn đặt phòng sẽ không được đảm bảo nếu việc thanh toán chưa được hoàn thành như thỏa thuận.
  • Nếu giữa Công ty lữ hành và Khách sạn chưa có thỏa thuận về Công nợ trả sau thì Công ty Lữ hành phải đặt cọc 50% tổng dịch vụ sau khi nhận được xác nhận từ Khách sạn và thanh toán đầy đủ trước khi khách check in 3 ngày. 
  • Các chi phí phát sinh khác mà khách tự thanh toán phải được khách thanh toán ngay khi khách trả phòng. 
  • Thỏa thuận về Công nợ trả sau sẽ được xem xét tùy thuộc vào sự chấp thuận của Khách sạn dựa trên số lượng đặt phòng mà Công ty lữ hành gửi khách cho Khách sạn. 
  • Vui lòng chuyển thanh toán cho Khách sạn theo thông tin tài khoản ngân hàng bên dưới. 
  • Các khoản phí ngân hàng, phí chuyển tiền, thuế, khấu trừ hoặc khấu trừ bất cứ điều gì liên quan đến thanh toán sẽ do Công ty điều hành trả. 
  • Trường hợp Bên B chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng mà không có lý do chính đáng (với điều kiện Bên A không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào quy định tại hợp đồng này) thì Bên B phải trả số tiền lãi là 3% tổng giá trị hóa đơn nhân với số ngày chậm thanh toán cho Bên A.

Đăng ký
Để nhận ưu đãi