Vn En

Chính sách đặt phòng

10/01/2023 / admin

1. Chính sách đặt phòng
Bên B cần gửi thông báo đặt phòng tới khách sạn trong vòng ít nhất 24 tiếng trước khi đến check in và bên A có quyền không nhận đặt phòng nếu khách sạn không còn phòng trống

Tất cả các Đơn đặt phòng phụ thuộc vào tình trạng phòng còn trống và xác nhận từ Phòng kinh doanh / Bộ phận đặt phòng của Bên A, ngoại trừ trường hợp Bên A đã có thỏa thuận về số lượng phòng phân bổ trước. Phòng Kinh doanh Khách sạn sẽ xác nhận việc đặt phòng của các Công ty du lịch hay Hãng lữ hành qua thông báo bằng email hoặc văn bản. 

Phân bổ phòng (đối với các đặt phòng không có đảm bảo) sẽ được tự động hủy vào ngày hủy phòng trong thư xác nhận đặt phòng đã được bên A gửi cho bên B. 

Thời gian nhận phòng và trả phòng

 • Thời gian nhận phòng : Sau 14:00 
 • Thời gian trả phòng: Trước 12:00 trưa
 • Phụ thu nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn
  + Trả phòng muộn trước 18:00: Phụ thu 50% giá phòng.
  + Trả phòng muộn sau 18:00: Phụ thu 100% giá phòng.
  + Nhận phòng sớm trước 7:00: Phụ thu 100% giá phòng.
  + Nhận phòng sớm từ 7:00 đến trước 14:00: Phụ thu 100% giá phòng.

2. Chính sách hoãn hủy


Mùa Cao điểm và Lễ Tết

Mùa Bình thường

Phí hoãn hủy
> 14 ngày>30 ngày Không tính phí
≤ 14 ngày≤ 30 ngàyTính 50% giá trị đặt phòng của cả giai đoạn ở
≤ 7 ngày≤ 20 ngày Tính 75 % giá trị đặt phòng của cả giai đoạn ở
≤ 03 ngày≤ 15 ngày Tính 100% giá trị đặt phòng của cả giai đoạn ở
Không đến, Rút ngắn kỳ nghỉ Tính 100% giá trị đặt phòng của cả giai đoạn ở

Tất cả việc hủy phòng phải được thông báo bằng văn bản có xác nhận của hai Bên và tuân thủ theo điều khoản hủy phòng. Thông báo hủy phòng này sẽ làm căn cứ khi có các tranh chấp liên quan đến việc hủy phòng và phí phạt do hủy phòng. 

Trường hợp khách không đến sẽ bị phạt toàn bộ giá trị đặt phòng.

Bên A sẽ không hoàn trả cho bất kỳ trường hợp nào mà thời gian khách ở ngắn hơn so với thời gian đã đặt và Bên A sẽ thu tiền cho toàn bộ thời gian đã đặt.

Đối với các đặt phòng theo đoàn, tất cả các chính sách điều chỉnh hay hủy sẽ được đề cập trong từng xác nhận đặt phòng của đoàn.Đăng ký
Để nhận ưu đãi