Vn En

Chính sách quyền riêng tư

10/01/2023 / admin

Chính sách quyền riêng tư này mô tả chung cách thức mà Mandala thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân của Khách hàng trong quá trình sử dụng và vận hành các trang web, sản phẩm và dịch vụ của Mandala (“sản phẩm của chúng tôi”). Khi Mandala thu thập thông tin cá nhân qua Internet, chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc cơ bản là thông tin đó được cung cấp (đăng ký) một cách tự nguyện. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân trong giới hạn cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập thông tin của mình, mục đích đó sẽ được công bố rõ ràng.

Nếu Khách hàng không muốn cung cấp (đăng ký) thông tin cá nhân mà chúng tôi tìm kiếm, Khách hàng có thể từ chối cung cấp thông tin. Trong những trường hợp đó, Khách hàng có thể không truy cập được một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua các Trang web của chúng tôi.

I. Thông tin thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng trong quá trình Khách hàng tương tác với Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi trên trang web này.

Dưới đây là các nguồn thông tin được chúng tôi thu thập:

 • Thông tin Khách hàng cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào Khách hàng cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về Khách hàng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng , pixel và các công nghệ tương tự khác (“”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của Khách hàng, tìm hiểu thêm về sở thích của Khách hàng, cung cấp cho Khách hàng các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ.
 • Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của Khách hàng trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
 • Đo lường và phân tích chất lượng của các Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Cookie cho phép Khách hàng tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu Khách hàng chặn hoặc từ chối của chúng tôi, Khách hàng sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu Khách hàng đăng nhập hoặc Khách hàng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi Khách hàng truy cập lại các trang web của chúng tôi.

Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt khi Khách hàng tương tác với các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của Khách hàng, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.

Khách hàng có thể quản lý trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng ‘Trợ giúp’ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho Khách hàng biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các mới, cách trình duyệt thông báo cho Khách hàng khi Khách hàng nhận được mới, cách tắt và khi hết hạn. Nếu Khách hàng tắt tất cả trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển sang trình duyệt của Khách hàng. Tuy nhiên, nếu Khách hàng làm điều này, Khách hàng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi Khách hàng truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

2. Bảo vệ thông tin

Mandala luôn ý thức rằng sự hoạt động và phát triển của Mandala dựa trên sự hợp tác và tin tưởng của khách hàng đối với chúng tôi. Để củng cố và phát triển mối quan hệ này, Mandala sẽ nỗ lực cao nhất để bảo vệ mọi thông tin do khách hàng cung cấp. Do đó, việc lưu trữ và sử dụng thông tin riêng tư do khách hàng cung cấp cho Mandala phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau:

 • Thông tin khách hàng yêu cầu cung cấp là thông tin cần thiết, liên quan để Mandala nắm bắt rõ nhu cầu của khách hàng và đảm bảo việc quản lý, khai thác, vận hành website được an toàn, thuận tiện;
 • Việc lưu trữ và sử dụng thông tin riêng do khách hàng cung cấp phải được thực hiện có hệ thống, chính xác, cập nhật nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa của khách hàng khi khai thác, sử dụng dịch vụ, sản phẩm do Mandala cung cấp;
 • Mandala cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin riêng tư nào do khách hàng cung cấp cho bất kỳ cá nhân, tổ chức thứ ba nào, trừ trường hợp được khách hàng chấp nhận hoặc pháp luật yêu cầu;
 • Mandala sẽ duy trì hệ thống bảo mật nghiêm ngặt để lưu trữ và bảo vệ thông tin do khách hàng cung cấp khỏi bất kỳ sự truy cập bất hợp pháp nào;
 • Việc truy cập thông tin cá nhân do khách hàng và nhân viên của Mandala cung cấp phải tuân theo các quy định về bảo mật của Mandala.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng để đảm bảo cho Khách hàng khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của Khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể được sửa đổi. Khách hàng nên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi có về Khách hàng và tài khoản của Khách hàng. Việc sửa đổi Chính sách này trong mọi trường hợp sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho khách hàng liên quan và cho Khách hàng được quyền lựa chọn.

Đăng ký
Để nhận ưu đãi